.

.

 

L’AMPA

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i pares de l’Escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions.

L’objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. 

La col·laboració de tots és molt important: us convidem a participar-hi!
Els objectius principals de l’AMPA són:     – donar suport al programa pedagògic de l’escola,     – fomentar la reflexió entorn a l’educació i     – oferir respostes a les necessitats de les famílies, com ara la conciliació laboral-familiar. 
Per aconseguir-los, organitzem una sèrie d’activitats i serveis que trobareu explicats en aquest espai. Per realitzar-les, contractem professionals: secretària, psicopedagòga, logopeda, bibliotecària, informàtic i personal de suport, entre d’altres. 
Formar part de l’AMPA ens permet conèixer i compartir diferents inquietuds sobre l’educació dels nostres fills i filles, per aquest motiu us demanem tota la implicació i participació en les activitats que us proposem
Volem estar sempre a la vostra disposició i atents a totes aquelles demandes que vulgueu fer.