.

.

El servei d’acollida de l’AMPA s’ofereix al matí (abans de l’inici de l’horari escolar) i a la tarda (amb posterioritat a l’hora de sortida) per permetre la conciliació de la vida laboral i familiar.

Acollida matinal

Horari

De 8:00h. a 8:45h.
De 8:45 a 09:00 gratuït

Personal
Educació infantil: Iolanda Ibáñez i Isabel Sánchez
Educació primària: Carme Peinado, Montse Batalla, Eli Carrillo i Lorena Mulet 

Cost
8 € mensuals. Us esporàdic 2€ diaris (fins 3r dia, a partir del 4rt es cobrarà la mensualitat)

Els/les alumnes que vulguin fer ús de l’acollida, caldrà que s’inscriguin. En cas de deixar de fer ús, ho han de comunicar amb una setmana d’antelació. Un cop iniciat el mes, es girarà el rebut del servei complert.

Per a casos esporàdics, caldrà comunicar-ho uns dies abans. Si algú fa un ús esporàdic  4 dies, ja pot venir tot el mes. 

Acollida de tarda

Horari
De 16:30h. a 17:00h.

Personal
Educació infantil: Iolanda Ibáñez
Educació primària: Carme Peinado

Cost
gratuït